กิจกรรมต่างๆของชมรมพิทักษ์หัวหิน

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พบกันทุกๆ ปีในช่วงเดือนเมษายนหรือ       พฤษภาคมบนเขาหินเหล็กไฟกับการวิ่งฮารฟ์มาราธอนและกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

ชมรมฯต้องการความช่วยเหลือจากท่าน! ความช่วยเหลือที่ได้จากท่านจะได้นำมาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของหัวหิน

ทุกปีในเดือนธันวาคม เสียงดนตรีจะดังขึ้นบนเขาหินเหล็กไฟในนามคอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหิน