คอนเสิร์ต

พิทักษ์หัวหินต้านโลกร้อน

ทุกๆปีในเดือนธันวาคม ชมรมฯจะมีการจัดงานคอนเสิร์ตที่ประกอบไปด้วยวงดนตรีต่างๆที่เข้ามาประชันความสามารถบนยอดเขาหินเหล็กไฟ งานคอนเสิร์ตนี้ถูกตั้งเป้าหมายให้เป็นงานที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์เพราะว่าทางผู้จัดได้คำนวณปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมคอนเสิร์ต พลังงานที่ใช้ไป อาหาร เครื่องดื่ม และขยะที่เกิดขึ้น จากนั้นทางผู้จัดได้ชดเชยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมนี้โดยการรับบริจาคโควต้าของคาร์บอนไดออกไซด์จากหน่วยงานที่ขายสิทธิในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อชดเชยกับกิจกรรมคอนเสิร์ตนี้ นอกจากนี้ ทางชมรมฯยังได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในโครงการฟื้นฟูป่าบนเขาหินเหล็กไฟเพื่อช่วยลดโลกร้อน รายได้ที่เหลือได้ถูกนำไปบริจาคให้แก่ชุมชนในเทศบาลเมืองหัวหินภาพบรรยายกิจกรรมคอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหิน 2554