ความช่วยเหลือจากท่าน

ความช่วยเหลือจากท่านเป็นสิ่งที่เราต้องการและเราจะนำเงินบริจาคของท่านไปพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมของหัวหิน โดยท่านสามารถบริจาคผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยกดตามลิงค์ข้างล่างนี้