วิ่งพิทักษ์หัวหิน

 

ท่านสามารถสรวจสอบเส้นทางสู่เขาหินเหล็กไฟได้จากแผนที่ด้านล่าง

 

งานวิ่งประจำปีของชมรมพิทักษ์หัวหิน ณ เขาหินเหล็กไฟ ที่ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้พิสูจน์ตนเองกับการวิ่งขึ้นและลงเขาที่มีช่วงระยะทางที่ชันถึง 800 เมตร การแข่งขันจะแบ่งกลุ่มตามเพศและอายุในระยะทาง 21.1 km 10.5 km และ การเดินวิ่งระยะทาง 3 km ทางผู้จัดการแข่งขันมีการเตรียมเครื่องดื่มและอาหารรวมทั้งบริการการนวดจากนักบำบัดของชีวาศรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ทุกๆปีได้มีนักแข่งมากกว่า 2,000 ท่านเข้าร่วมการแข่งขันนี้จากนักวิ่งในและต่างประเทศซึ่งนักวิ่งหลายท่านได้เข้าร่วมงานประจำปีของเราเป็นประจำเพราะงานวิ่งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้แข่งขันกับตนเองและแข่งขันกับนักวิ่งท่าน

นอกจากนี้ ทางชมรมฯ ยังได้ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายและเพื่อประกาศกิจกรรมวิ่งพิทักษ์หัวหินอีกด้วย