ชมรมพิทักษ์หัวหิน

 

ชมรมพิทักษ์หัวหินมีเป้าหมายในการให้การศึกษาและกระตุ้นความสำนึกในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมหัวหินโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการวิ่งประจำปี งานดนตรี และการนำเด็กนักเรียนในท้องถิ่นมาเข้าค่ายเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ประวัติและที่มาของชมรมพิทักษ์หัวหินThaiAoubt_Us.html
กิจกรรมประจำปีThai_Funderising.html
สิ่งที่ชมรมพิทักษ์หัวหินได้ทำเพื่อสังคมThai_Giving_Back.html
ประวัติและที่มาของชมรมพิทักษ์หัวหินThaiAoubt_Us.html