ธนาคารขยะเพื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย

 

ชมรมพิทักษ์หัวหินช่วยเป็นสื่อกลางในการทำให้ธนาคารขยะของโรงเรียนเป็นจริงโดยการเสนอซื้อสินค้าที่มาจากงานประดิษฐ์ของนักเรียน ตัวอย่างความสำเร็จของเราได้แก่การเสนอกำไลที่ประดิษฐ์จากห่วงน้ำดื่มท่ี่ไม่ใช้แล้วให้แก่ บริษัท ชีวาศรมฯ โดยทาง บริษัท ชีวาศรมฯ ได้สมทบทุนคืนให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านบ่อฝ้าย กิจกรรมนี้ได้สอนให้กับเด็กนักเรียนได้รู้ว่าเมื่อพวกเขาได้ทำอะไรที่ดีให้แก่สิ่งแวดล้อมนั้น สิ่งดีๆก็จะได้กลับมาสู่ตัวเองและสังคมนั่นเอง