กิจกรรมต่างๆของชมรม

 
คอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหินThai_Concert.html
ความช่วยเหลือจากท่านThai_Ways_You_can_Help_2.html

ทุกปีในเดือนธันวาคม เสียงดนตรีจะดังขึ้นบนเขาหินเหล็กไฟในนามคอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหิน

ชมรมต้องการความช่วยเหลือจากท่าน! ความช่วยเหลือที่ได้จากท่านจะได้นำมาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของหัวหิน

วิ่งพิทักษ์หัวหินThai_Marathon.html

พบกันทุกๆ ปีในช่วงเดือนเมษายนหรือ       พฤษภาคมบนเขาหินเหล็กไฟกับการวิ่งฮารฟ์มาราธอนและกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ