งานคอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหินครั้งที่ 7
11 ธันวาคม 2553

“เยาวชนร่วมพิทักษ์ อนุรักษ์ ลดวิกฤตอากาศ”

งานคอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหินครั้งที่ 7 “I Love Hua Hin” ROCKIN’ ON THE HILL Concert เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ถูกตั้งเป้าหมายให้เป็นงานที่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นความใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคำขวัญประจำงานนี้ว่า “เยาวชนร่วมพิทักษ์ อนุรักษ์ ลดวิกฤตอากาศ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมมายุ 84 พรรษา

งานคอนเสิร์ตประจำปีนี้จะได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2553 ณ เขา หินเหล็กไฟ โดยมีวงดนตรีชั้นนำต่างๆได้แก่ Kaleidoscope, ตังเกรัมเบิ้ล, วง หินเหล็กไฟ,the 60s rock-n-rollers Tang Kay Rumble Band, the Hin Lek Fai band,   สุรสีห์ อิทธิกุล, the Diggity Remedy และวงดนตรีท้องถิ่น 

 ในปีนี้ เป้าหมายการจัดงานคอนเสิร์ตที่ไม่ทำให้โลกร้อนยังเป็นเป้าหมายโดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์โดยผู้จัดได้คำนวณปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมคอนเสิร์ต พลังงานที่ใช้ไป อาหาร เครื่องดื่ม และขยะที่เกิดขึ้น จากนั้นทางผู้จัดได้ชดเชยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมนี้โดยการรับบริจาคโควต้าของคาร์บอนไดออกไซด์จากหน่วยงานที่ขายสิทธิในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อชดเชยกับกิจกรรมคอนเสิร์ตนี้ รายได้ที่เหลือได้ถูกนำไปบริจาคให้แก่ชุมชนในเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อกิจกรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ท่านสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทางมาเขาหินเหล็กไฟ

จากด้านล่าง 

เข้าสู่หน้าปกติ
Regular SiteRegular_first_page.html