สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับชมรมพิทักษ์หัวหินเป็นชมรมในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ทางชมรมฯรู้สึกทราบซึ้งใน

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมและจักมุ่งทำความดีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติต่อไป


ท่านสามารถกดที่ลิงค์เพื่ออ่านเอกสารที่ทรงรับชมรมฯเข้าในพระราชูปถัมภ์.pdf


On 13 October 2010, H.R.H Princess Sirindhorn graciously endorsed her support of

Preserve Hua Hin Group, the community development organization that spearheads activities helping to preserve the Hua Hin environment and improve the well-being of its citizens since 2004

English
first_page_Preserve_Hua_Hin_aaa.html
ภาษาไทยthai_first_page_Preserve_Hua_Hin_2.html